Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje
 De maandelijkse kosten op de parken zijn  
    
 Servicekosten 2018       € 85,00    Ter bestrijding kosten onderhoud parken en infrastructuur  
    
 Voorschot water ca.      € 30,00    Afhankelijk van het verbruik  
    
 Voorschot elektra ca.    € 55,00    Afhankelijk van het verbruik  
    
 Huisvuilcontainer ca.     € 10,00    Afhankelijk van aantal containers per maand  
    
 

Incassokosten              €   5,00   Bijdrage in extra administratiekosten in geval geen

                                                machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven

  
    
 Voorschot gas ca.            € 125,00 Afhankelijk van het verbuik  
    
    
    
    
  Borgsom  
    
 Nieuwe leden dienen een borg te storten gelijk aan twee maanden servicekosten. Deze borg wordt bij verkoop van het kavel verrekend met de eindafrekening.  
    
  De jaarlijkse kosten op de parken zijn:  
 

                                           

Onroerend Zaak Belasting 2019         0,1154 % eigenarenbelasting woning

                                                      0,1772 % eigenarenbelasting niet-woning

                                                      0,1330 % gebruikersbelasting

 

Forensenbelasting 2019                   € 183,45

  
    
 

Rioolheffing 2019                             € 247,20 woning/niet-woning

 

Hondenbelasting 2019                     met ingang van 2019 afgeschaft

  
    
    
    
 Eindafrekening water, elektra, vuilafvoer door de vereniging  
    
 Eindafrekening gas door Primagaz  
    

 

 

  
  
  

 

Top