Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje

Permanent wonen

De gemeente Zuidplas heeft laten onderzoeken wat de financiële en juridische consequenties zijn in het geval de eigenaren van recreatiewoningen in de gemeente Zuidplas, die kunnen aantonen dat zij vóór 1 januari 2010 permanent in hun recreatiewoning woonden, een persoonlijke gedoogbeschikking krijgen. Dit onderzoek was een van de resultaten van het coalitieakkoord dat werd gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

 

De rapportage hierover is in het voorjaar van 2015 beschikbaar gekomen en het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat volgens haar de juridische complicaties dermate zijn dat wordt vastgehouden aan de bestaande gedoogdata. Voor Moordrecht betekent dit dus de datum van 1 januari 1994.

De gemeenteraad heeft zich in de raadsvergadering van 31 maart 2015 in meerderheid achter dit besluit geschaard. Wel is een motie aangenomen die zorgt voor wat wordt genoemd een ruimhartiger toepassing van het maatwerk voor schrijnende gevallen zoals dat op 20 augustus 2013 was vastgesteld.

Zij die menen aanspraak te kunnen maken op het bedoelde maatwerk dienden zich bij de gemeente  uiterlijk 1 oktober 2015 te melden, onder overlegging van nogal wat persoonlijke gegevens.

Hieronder kunt u door de betreffende regel aan te klikken de documenten van de gemeente over dit maatwerk downloaden.

 

2013-08-20 Nota aan gemeenteraad inzake maatwerk schrijnende gevallen

 

2015-06-16  Nota B&W aan gemeenteraad

 

2015-06-18 Nota B&W aan gemeenteraad

  

2015-07-03 Brief gemeente aan eigenaren


2017-02-13 Brief gemeente over onduidelijkheid en bezorgdheid


2017-03-31 Reactie gemeente over onduidelijkheid en bezorgheid

 

 

 

Concept overeenkomst beëindiging permanente bewoning

 

Reactieformulier maatwerk permanente bewoning recreatieverblijven

 

aanvullend beleid op het tijdelijk niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven

 

Infonota stand van zaken permanente bewoning recreatieverblijven

 

Uitkomsten onderzoek toekomstperspectief recreatieparken gemeente Zuidplas

 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tijdens-woningnood-uit-vakantiehuis-gezet/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=dmd-radar&utm_campaign=20200205&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avrotros_dmd_radar&at_send_date=20200205#at_emailtype=retention&at_medium=email&at_campaign=avrotros_dmd_radar&at_send_date=20200205

 

  

Het spreekt voor zich dat het bestuur van de vereniging de mogelijkheden blijft onderzoeken om de gedoogdatum voor permanent wonen op te rekken en het permanent wonen in de vorm van functieaanduiding (dubbelbestemming wat inhoudt wonen danwel recreëren) goedgekeurd te krijgen. De houding van het huidige college en de huidige gemeenteraad geven echter weinig hoop dat dit binnen redelijke termijn valt te verwachten.

Top