Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje

DE HISTORIE VAN MOORDRECHT

In 1248 voor het eerst genoemd.
De oudste datum waarop Moordrecht wordt genoemd is 13 april 1248. Dan verleent Rooms-koning (graaf) Willem II tolvrijdom aan het klooster van Sint Paulus te Utrecht voor de aanvoer van goederen, bestemd voor eigen gebruik, die van hun bezittingen in Holland langs IJssel en Lek kwamen, en wel tot een bedrag van 30 schelling en 1 penning Hollands per jaar. Pas in een akte van 3 oktober 1258 bevestigt Ruwaardes Aleid dat het daarbij gaat om de tol van Ammers en Mordreth.
Eeuwenlang is gedacht (en geschreven) dat de naam Moordrecht al in 1223 genoemd zou zijn. Dat was in een oorkonde waarin Floris IV tolvrijdom zou hebben verleend aan 'lieden van abdis en convent' te Rijnsburg. Dit stuk bleek van latere datum te zijn: niet uit 1223, maar uit 1273. Het ging dan ook om Floris V in plaats van Floris IV.

De Heeren van Moordrecht
Op 27 oktober 1285 vond er een verzoening plaats tussen de drie broers Gijsbrecht, Willem en Arnoud van Amstel met Floris V (Graaf van Holland), waarbij ook de Bisschop van Utrecht werd betrokken. Aan de akte die hiervoor is opgemaakt hangen 25 zegels, waarvan er 11 zijn van borgen uit Holland. Een van die borgen is Traveys van Moordrecht. In de akte staat 'Troveis van Mordrecht', met een enkele 'o'. Het wapen op het zegel is exact gelijk aan het wapen dat nog steeds officieel voor Moordrecht wordt gebruikt. Het is ook precies eender als het wapen van Kralingen, wat een aanwijzing is dat de Heeren van Moordrecht afkomstig zijn uit het geslacht van Kralingen. Traveys van Moordrecht is in het jaar 1288 weer borg, bij een verzoening van Herman van Woerden met Graaf Floris V. In 1296 komen we Jan van Moordrecht tegen. Daarna de ridders Jacob en Hendrick van Moordrecht, die afkomstig zijn uit Kralingen, evenals de jonkvrouwen Liesbet en Bertha. Het grondgebied van de ambachtsheerlijkheid van Moordrecht strekte zich in die tijd uit vanaf de Gouwe tot aan Kralingen. Capelle en Nieuwerkerk hoorden toen bij Moordrecht. Omstreeks 1350 viel het gebied in drie afzonderlijke ambachten uiteen. De grafelijkheidstol in de IJssel was toen al verplaatst van Moordrecht naar Gouda.


Het wapen van Moordrecht
Het wapen van de gemeente Moordrecht heeft een veld van keel (=rood) beladen met een achtpuntige ster van zilver. Het schild is gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. Het wapen is op 24 juni 1816 officieel aan Moordrecht toegekend door de Hoge Raad van Adel.

Betekenis van de plaatsnaam
Eerder werd wel verwezen naar het zeer oude kerkzegel, waarop een maagd wordt belaagd door drie moordenaars, met de spreuk; 'veilig onder de Moordenaren'. Maar de meest voor de hand liggende verklaring is toch dat 'moor' of 'moer' slaat op het veen (moeras) waar de turf vandaan kwam. De naam van de oude 'Veenweg' herinnert hier nog aan. Het woord 'drecht' betekent 'veer' of 'oversteekplaats bij de rivier'. De uitgang 'drecht' vinden we in veel meer Nederlandse plaatsnamen terug.
Het veer is er al sinds 'onheugelijke' tijden. Ook het veen is zeer oud. Ongeveer 400 jaar geleden werd steeds intensiever turf gestoken en later gebaggerd. Hierdoor ontstond de "Zuidplas". Deze werd steeds dieper en gevaarlijker, waarop besloten werd deze droog te maken. In 1825 is een begin gemaakt. Om de klus te klaren werden 30 molens geplaatst, waarvan 9 in Waddinxveen en 21 tussen Moordrecht en Kortenoord. De eerste molen begon te malen in 1836. Vijf jaar later kwam de polder droog. Stoomgemalen maakten veertig jaar later de molens overbodig. De vruchtbare grond van de Zuidplaspolder werd in gebruik genomen voor veeteelt en er werden steeds meer boerderijen gebouwd.
Vroeger woonden de meeste inwoners in het Veen, aan de Tiendeweg en de Veenweg. Er was daar zelfs een aparte school, een herberg en een korenmolen. Vooral in de 18e eeuw werden daar steeds meer huisjes afgebroken. Aan de IJssel bouwde men toen de nieuwe huizen.

Het huidige Moordrecht, dat per 1 januari 2010 onderdeel is van de gemeente Zuidplas, is uitgegroeid tot een dorp met 8275 (peildatum 1januari 2010) inwoners. Het gemeentehuis is tegenwoordig gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel. Moordrecht heeft een aantal scholen, supermarkten, winkels, sportverenigingen, zwembad, huisartsen, tandartsen, (fysio)therapeuten, dierenartsen en horecagelegenheden. Net buiten de grens ligt een golfbaan,

 

 

 

Top