Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld.

 

Voorzitter                             Edwin van de Laar                        

Penningmeester                    Elvira Schoenmaker

Secretaris                             Ben Schouten

Bestuurslid                           Huib Spierenburg

Bestuurslid                           Peter Bollaart

Bestuurslid                           Peter van de BurgBeheer kantoor                      Esther Zuierveld

Onderhoud parken                 Willem Blom

 

Het kantoor is op werkdagen (behalve woensdag) van 09.30 - 13.30 uur telefonisch bereikbaar. Het kantoor is op die dagen geopend van 11.00 tot 13.00 uur.

Het bestuur vergadert tenminste één keer per maand.

Het dagelijks bestuur evalueert ad hoc indien nodig.

De algemene ledenvergadering wordt over het algemeen tweemaal per jaar gehouden, in april en november.

De bewoners worden van bestuursbesluiten en ander nieuws op de hoogte gehouden, o.a. via de nieuwsbrief van de vereniging.

 

Kascommissie

De financiële verantwoording, opgesteld door de penningmeester, wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie.

In de kascommissie hebben zitting:

 

Dhr. Contze

Dhr. Maree

 

Technische Commissie

Daarnaast functioneert er een Technische Commissie. In deze commissie hebben de volgende leden zitting:

 

Harold van Leeuwen

Willem Blom

Seme Seyrani

 

Welstandscommissie

Een Welstandscommissie werkt aan het opstellen van regelgeving die betrekking heeft op de bouw van opstallen en het inrichten van de kavels. Dit ter vervanging van de inmiddels wat verouderde bouwvoorschriften (zie elders op deze site). In deze commissie hebben de volgende leden zitting.

 

Elvira Schoenmaker

Ben Schouten

 

Top