Vereniging De Poldertuin/'t Vissertje

Geen stijl Zuidplas

De gemeente Zuidplas is stevig aan het handhaven om het in hun ogen illegaal permanent wonen op onze parken tegen te gaan. Wij hebben geprobeerd de wethouder en de gemeenteraad ervan te overtuigen dat dit in deze tijd betekent dat zo'n 100 gezinnen in de financiële problemen komen. Men heeft geen enkel begrip voor de situatie en geeft liever een grote som geld uit aan de controles dan dit geld te gebruiken om de korting op subsidies aan maatschappelijke organisaties (deels) terug te draaien.

De bewoners van de parken kunnen niet achteroverleunen nu de gemeente een aantal bewoners schriftelijk heeft aangekondigd een dwangsom van maar liefs € 20.000 op te leggen als men niet binnen een half jaar een ander hoofdverblijf heeft. Een aantal bewoners heeft zelfs de dwangsom al opgelegd gekregen.

Met als gevolg dat de bewoners hebben besloten tot actie over te gaan. Wilt u weten wat het probleem is en wat er staat te gebeuren? Zie

 

www.geenstijlzuidplas.nl.

 

 

Top